Cơ khí Thế Dân cam kết phấn đấu nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng; luôn đặt chữ “ Tín” lên hàng đầu, lấy tín nhiệm của khách hàng làm mục đích kinh doanh.

Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ nhân viên, phát huy sáng kiên cải tiến kỹ thuật, hợp tác đối với các nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm bên ngoài và lực lượng chuyên gia cố vấn từ các viện – Trường trong và ngoài nước,… để trở thành nhà thiết kế chế tạo máy hàng đầu tại khu vực ĐBSCL.